MôJ PRíBEH

Moja cesta za angličtinou sa začala na gymnázium, keď som získala štipendium na štúdium na strednej škole v USA. Zažila som úžasný rok plný životných výziev v novom prostredí, jazyku, hosťovskej rodine a škole. Zdokonalila som svoje jazykové schopnosti každodennou konverzáciou s rodinou, kamarátmi, štúdiom, čítaním americkej literatúry ale aj účasťou na školských súťažiach v rečníckom tíme. Moje nezabudnuteľné „americké“ priateľstvá udržiavam dodnes.

Po návrate na Slovensko som v Bratislave študovala vysokú školu so zameraním na strategický manažment. Hoci som medzinárodné skúsenosti rozšírila o jednosemestrálne štúdium na univerzite v Nemecku, ďalej som sa zdokonaľovala v angličtine. Získala som CAE – Certificate in Advanced English na úrovni C1 a úspešne som absolvovala Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. Počas vysokoškolského štúdia som pracovala ako lektorka anglického jazyka. Pôsobila som v jazykových centrách, ktoré sa špecializovali na individuálnu firemnú výučbu. Vyučovala som všeobecnú a obchodnú angličtinu. 

Po skončení štúdia som sa venovala práci v oblasti marketingu ako manažérka značky v nadnárodných firmách v Prahe. V tímoch sa vyžadovala plynulá komunikácia so zahraničným manažmentom a prezentovanie v anglickom jazyku.

S rodinou sme sa pred niekoľkými rokmi presťahovali z Prahy späť na Slovensko a zamilovali sme si mestečko Svätý Jur. Rozhodla som sa oživiť svoje lektorské skúsenosti z výučby angličtiny a nadviazala spoluprácu s OZ Miesto pre život prevádzkujúce Centrum voľného času vo Svätom Jure. Som vďačná za našu príjemnú a ústretovú spoluprácu.  Mojim cieľom je v Anglickej Jazykovke viesť príjemné, pohodové a pútavé hodiny angličtiny s individuálnym prístupom a viditeľnými výsledkami.

Marika

poldenné letné kurzy pre deti
KONVERZÁCIE PRE ŠTUDENTOV  
individuálne hodiny na mieru