kurzy v rámci klubu Poškolák

S deťmi na hodinách angličtiny preberám učivo zo školy formou doplňujúcich materiálov k ich učebnici, robíme počúvanie, čítanie a konverzácie, pracovné listy / rôzne cvičenia, prípravu na písomky. 
Materiály na hodinu nosím vopred pripravené. Snažím sa hodiny pripravovať tak, aby boli každému na mieru podľa potreby. 
Kurzy angličtiny začínajú od začiatku septembra 2024 v Centre voľného času vo Svätom Jure. 

malé skupinky, max. 3 deti

individuálne polhodiny 

individuálne hodiny

hodina trvá 60 min.,

polhodina 30 min.


cena za dieťa v skupinke 
je 9,50 eur /60 min.

cena za individuálnu polhodinu je 9,50 eur

c
ena za individuálnu hodinu  je 19 eur

hodiny sa platia spätne podľa odučených hodín