kurzy pre 2. stupeň ZŠ

skupinové kurzy
pre 5., 6., 7., 8., 9. ročník ZŠ

V skupinke sú študenti z jedného ročníka.
So študentmi na hodinách angličtiny preberám učivo zo školy formou doplňujúcich materiálov k ich učebnici, robíme počúvanie, čítanie, konverzácie, rôzne cvičenia, gramatiku prevažne konverzačnou formou, prípravu na písomky a testy.
Materiály na hodinu nosím vopred pripravené a snažím sa o individuálny prístup ku každej skupinke.

KONVERZáCIE V ANGLIčTINE
PRE 7., 8., 9. ROčNíK ZŠ

Konverzačné hodiny sú plné rozprávania, rozširovania slovnej zásoby, diskusie na vopred danú tému ako aj čítania a počúvania.
Snažím sa, aby jednotlivé témy nadväzovali na preberané školské učivo.

malé skupinky, maximum 4 študenti


hodina trvá 60 min.


cena za hodinu je 9 eur/študent


hodiny sa platia spätne podľa odučených hodín

Momentálne sú všetky kurzy obsadené.